Over Ons

Ambulante Begeleiding Overijssel is een hulpverleningsorganisatie die ondersteuning/begeleiding bij jou thuis biedt. Ambulante Begeleiding Overijssel ondersteunt jou bij het zelfstandig wonen en regie krijgen of houden over jouw leven, ondanks dat je psychiatrische problematiek, persoonlijkheidsproblematiek of een licht verstandelijke beperking hebt.
Wij bieden begeleiding onder andere bij:

-Het vinden van een zinvolle dagbesteding(werk/sport/ontspanning).
-Ondersteuning bij het op orde houden van administratie en financiën.
-Aanleren/verkrijgen of behouden van vaardigheden.(Sociaal, Coping, dagstructuur, etc.)
-Zoeken naar geschikte woonruimte.
-Ondersteunen bij het onderhouden van je huishouden.
-Ondersteuning bij alle problemen in het dagelijks leven.
-Invulling van een dagstructuur.
-Het aan kunnen gaan van nieuwe contacten.
-Begeleiden van afspraken met instanties.
-Begeleiding ten aanzien van verslaving.
-Gezinsbegeleiding.
-ADL.

Onze begeleiders hebben veel ervaring in het werken met allerlei verschillende doelgroepen. Ambulante Begeleiding Overijssel stelt de wens van de cliënt centraal en kijkt samen met de cliënt wat nodig is om deze wens te kunnen vervullen.

Deze begeleiding wordt doorgaans geboden vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning/PGB of WLZ. Heeft u nog geen WMO indicatie, wij helpen u graag bij uw aanvraag.

Paul Hoonhorst: Eigenaar/ Begeleider.

Rosa Teunis: Eigenaar/ Begeleider

Call Now Button